Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Εγκαταστάσεις

company

Η PRAXIS προκειμένου να εξυπηρετήσει τις μεγαλύτερες εμπορικές περιοχές της Ελλάδος, έχει δημιουργήσει πρότυπο κέντρο διανομής και αποθήκευσης που φιλοξενείται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και αποτελεί την έδρα της εταιρείας.
Για να καλύψει αποτελεσματικότερα τη ζήτηση στο λεκανοπέδιο Αττικής έχει δημιουργήσει από την αρχή της ίδρυσης της αντίστοιχο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Με στόχο πάντα την ασφάλεια αλλά και την επίτευξη βέλτιστης εξυπηρέτησης σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της (μεταφορά, διανομή, αποθήκευση), η PRAXIS διασφάλισε τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαρτίζεται από:

  • 32 ράμπες υποδοχής εμπορευμάτων cross docking
  • περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και οχήματα
  • ειδικές παλετοθέσεις
  • σύγχρονα συστήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης
  • εξοπλισμός συσκευασίας και παλετοποίησης
  • ειδικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax