Προφίλ

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logistics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Eπικοινωνία

PRAXIS Α.Ε.
Εθνικών & Διεθνών
Οδικών Μεταφορών

Θεσσαλονίκη
Ιωνίας 11 - Καλοχώρι
Τ.Κ. 57009 - Τ.Θ. 1174
Τ: 2310 289.014
F: 2310 289.015

icon 

Αθήνα
Θέση Σουρέζα - Ασπρόπυργος
Τ.Κ. 19300
Τ: 210 55.73.965
F: 210 55.73.961

icon

E: info@praxismet.gr

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων – Συμφωνία ADR

ΚΛΑΣΗ 1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΗ   ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1 class1 Σε πορτοκαλί φόντο μαύρη εκρηγνυόμενη βόμβα στο επάνω μισό,**κατάλληλος αριθμός υποδιαίρεσης, * γράμμα ομάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός ‘1’ στην κάτω γωνία

Εκρηκτικά Υποδιαίρεση 1.1, 1.2 και 1.3

1.4   Σε πορτοκαλί φόντο μαύρος αριθμός υποδιαίρεσης ‘1.4’ στο επάνω μισό, * γράμμα ομάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός ‘1’ στην κάτω γωνία.

Εκρηκτικά Υποδιαίρεση 1.4

1.5  

Σε πορτοκαλί φόντο μαύρος αριθμός υποδιαίρεσης ‘1.5’ στο επάνω μισό, * γράμμα ομάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός ‘1’ στην κάτω γωνία.

Εκρηκτικά Υποδιαίρεση 1.5
1.6  

Σε πορτοκαλί φόντο μαύρος αριθμός υποδιαίρεσης ‘1.6’ στο επάνω μισό, * γράμμα ομάδας συμβατότητας στο κάτω μισό, μικρός αριθμός ‘1’ στην κάτω γωνία.

Εκρηκτικά Υποδιαίρεση 1.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ
1.1 Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. (Μαζική έκρηξη είναι μία έκρηξη που προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο, ουσιαστικά ακαριαία).
1.2 Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης.
1.3 Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρότερο κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης,
(α) η καύση των οποίων δημιουργεί σημαντική εκπεμπόμενη θερμότητα ή
(β) που καίγονται διαδοχικά, παράγοντας μικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο.
1.4 Ουσίες και είδη που παρουσιάζουν μόνο ένα μικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση ανάφλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τα αποτελέσματα περιορίζονται κατά πολύ εντός της συσκευασίας και δεν αναμένεται εκτίναξη θραυσμάτων σημαντικού μεγέθους ή εύρους. Mία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη σχεδόν όλου του περιεχομένου της συσκευασίας.
1.5 Πολύ μη ευαίσθητες ουσίες που έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης, που είναι τόσο μη ευαίσθητες ώστε υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Σαν ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται σε δοκιμασία εξωτερικής φωτιάς.
1.6 Εξαιρετικά μη ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. Τα είδη περιέχουνμόνο εξαιρετικά μη ευαίσθητες εκρηκτικές ουσίες και εμφανίζουν αμελητέα πιθανότητα τυχαίαςπυροδότησης ή εξάπλωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
Βροντώδη άλατα του υδραργύρου, πυρίτιδα, ΤΝΤ, οκτανόλη, νιτροκυτταρίνη, νιτρογλυκερίνη, βόμβες, βλήματα, όλμοι, γεμίσματα, νάρκες, δακρυγόνα, πυροκροτητές, αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, φωτοβολίδες, καπνογόνα κ.α.

ΚΛΑΣΗ 2  ΑΕΡΙΑ 
ΚΛΑΣΗ   ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
2.1

 class2 1a

class2 1b

Σε κόκκινο φόντο φλόγα μαύρη ή λευκή, μικρός αριθμός ‘2’ στην κάτω γωνία. Εύφλεκτα αέρια
2.2

class2 2a

class2 2b

Σε πράσινο φόντο κύλινδρος αερίου, μαύρος ή λευκός, μικρός αριθμός ‘2’ στην κάτω γωνία Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια
2.3 class2 3 Σε λευκό φόντο μαύρη νεκροκεφαλή και οστά χιαστί, μικρός αριθμός ‘2’ στην κάτω γωνία. Τοξικά αέρια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
Άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, ασετυλίνη (ακετυλένιο), χλώριο, φθόριο, αμμωνία, φυσικό αέριο (NG–LNG), μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο (LPG), υδροχλώριο άνυδρο, υδρόθειο, διοξείδιο του άνθρακα αέριο/υγρό, ευγενή/αδρανή αέρια (αργό, κρυπτό, ήλιο, νέο, ξένο και ραδόνιο), ψυκτικά αέρια, φωσγένιο, φωσφίνη, αρσίνη κ.α.

ΚΛΑΣΗ 3 ΕΥΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
ΚΛΑΣΗ   ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
3

class3a

class3b

Σε κόκκινο φόντο μαύρη ή λευκή φλόγα, μικρός αριθμός ‘3’ στην κάτω γωνία.

Εύλεκτα υγρά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
Υγρά καύσιμα (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, κηροζίνη, οινόπνευμα κινητήρων), βενζόλιο, αλκοόλες (οινόπνευμα, μεθανόλη κ.α.), αιθέρες, αλδεΰδες, κετόνες, εστέρες κ.α.

ΚΛΑΣΕΙΣ 4.1, 4.2, 4.3  ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ  
ΚΛΑΣΗ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ    ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
4.1  class4 1 Μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο με επτά κόκκινες κάθετες ρίγες, μικρός αριθμός ‘4’ στην κάτω γωνία. Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά.
4.2   class4 2 Μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο στο πάνω μισό, κάτω μισό κόκκινο φόντο, μικρός αριθμός ‘4’ στην κάτω γωνία. Ουσίες ικανές για αυθόρμητη καύση.
4.3

class4 3a

class4 3b

Σε μπλε φόντο μαύρη ή λευκή φλόγα, μικρός αριθμός ‘4’ στην κάτω γωνία. Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΛΑΣΗ 4.1: Καουτσούκ σε σκόνη ή κόκκους, θείο (θειάφι), σπίρτα που ανάβουν οπουδήποτε, αλουμίνιο σε σκόνη, σκόνη μετάλλου εύφλεκτη, φώσφορος άμορφος, πυρίτιο σε σκόνη, τιτάνιο σε σκόνη, ίνες ή υφάσματα εμποτισμένα με νιτροκυτταρίνη, καμφορά κ.α.
ΚΛΑΣΗ 4.2: Άνθρακας, βαμβάκι, ίνες ζωικές, φυτικές ή συνθετικές με έλαιο, χαρτί κατεργασμένο με ακόρεστο λάδι όχι πλήρως αποξηραμένο, φώσφορος λευκός ή κίτρινος ξηρός, σε νερό ή σε διάλυμα, συσσωμάτωμα σπόρων, σιδηρομεταλλικά ρινίσματα, υπολείμματα τόρνου, οξείδιο του σιδήρου τιτάνιο σε σκόνη, κουρέλια ελαιώδη, πλαστικά νιτροκυτταρίνης κ.α.
ΚΛΑΣΗ 4.3: Κάλιο, νάτριο, βάριο, ασβέστιο, ενώσεις πυριτίου με ασβέστιο, λίθιο, μαγνήσιο σε σκόνη ή κράμα, σκόνη ψευδαργύρου, σιδηροπυρίτιο, πενταθειούχος φώσφορος, ανθρακασβέστιο (παράγει ασετυλίνη), τριχλωροσιλάνιο, φωσφορούχος ψευδάργυρος κ.α.

ΚΛΑΣΕΙΣ 5.1 ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ  5.2 ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ  
ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
5.1

class5 1

Σε κίτρινο φόντο μαύρη φλόγα πάνω από έναν κύκλο, μικρός αριθμός ‘5.1’ στην κάτω γωνία. Οξειδωτικές ουσίες.
5.2

 class5 2a

class5 2b

Φλόγα μαύρη ή λευκή σε κόκκινο φόντο στο πάνω μισό, κάτω μισό κίτρινο φόντο, μικρός αριθμός ‘5.2’ στην κάτω γωνία. Οργανικά υπεροξείδια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
ΚΛΑΣΗ 5.1: Νιτρικά άλατα ανόργανα, λιπάσματα βάσης νιτρικού αμμωνίου, υπερχλωρικά άλατα ανόργανα, υπερμαγγανικά άλατα ανόργανα, υπεροξείδια ανόργανα, υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, νιτρικός άργυρος, βρωμικό κάλιο, χλωρικό νάτριο κ.α.
ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά υπεροξείδια τύπου B, C, D, E και F.

Επικοινωνία

Φόρμα επικοινωνίας

 Ηλεκτρονικά

2310.289014 | 210.5573965

 Τηλεφωνικά

2310.289015 | 210.5573961

 Fax